یوسفی پیش از بازی ایران و سوریه هنگام پخش تصاویر دختران سوری آرزو کرد که دختران ایرانی هم بتوانند روزی در ورزشگاه ها حاضر شوند.

همین حرف و غیبت یوسفی در یکی دو برنامه باعث شد تا شایعه ممنوع التصویری او به گوش برسد و نبود او در برنامه امشب هم به این شایعه دامن زد.

با این حال، خبرگزاری ایلنا نوشته است که "خیلی زود این خیر تکذیب شد و اعلام شد که این مجری و گزارشگر ورزشی مشکلی برای اجرای برنامه های تلویزیونی ندارد."

این رسانه البته به منبع مشخصی برای خبر خود اشاره نکرده است.