حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، ارتباط خردمندانه و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه اسلامی نظام و کاملاً منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند و بر این نکته که: «ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است»، تأکید فرمودند.

این در حالی است که در برخی از محافل سیاسی و در بعضی از فضاهای رسانه‌ای، از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی سخن گفته می‌شود و تأکید بر تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، ازجمله محورهای تبلیغاتی اکثر رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه و پرداختن به آن، دستور کار اصلی این‌گونه رسانه‌هاست.

درواقع پرداختن به این‌گونه تبلیغات در ادامه و در امتداد جریان پردامنه‌ای است که از قرون گذشته در اروپا آغازشده و در قالب نظریه جدایی دین از سیاست، به عرصه‌های نظری و عملی راه‌یافته است؛ جریان پردامنه‌ای که با ورود استعمار غرب به مناطق وسیعی از جهان، به ابزاری برای سلب هویت فرهنگی ملت‌ها تبدیل‌شده و با تأکید بر تضاد و تقابل دین و سیاست، پایه‌های سیطره استعمار غرب را در بسیاری از کشورها مستحکم کرده است. البته زمانی هم که اندیشه‌های کمونیستی در شمار قابل‌توجهی از کشورهای جهان، مبنای نظری برپایی ساختارهای سیاسی و اقتصادی متضاد با دنیای استعماری قرار گرفت، دنیای سرمایه‌داری با این عنوان که: ایدئولوژی با دیپلماسی در تقابل است، تبلیغات وسیعی را به نفع خویش به راه انداخت و با این شیوه تبلیغاتی، مسیر سیطره فرهنگ غربی را بر این کشورها برای خود هموار کرد.

به هر ترتیب جوّ سازی‌های کنونی مبنی بر تقابل میان ایدئولوژی و دیپلماسی و یا تبلیغات پرحجمی که در عرصه‌های رسانه‌ای و محافل سیاسی، بر لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی تأکید دارد، بخشی از سیاست‌های استعماری است که باهدف تثبیت و تحکیم پایه‌های سلطه، به هویت زدایی از ملت‌ها مبادرت می‌کند و بستر مناسب را برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی دنیای سرمایه‌داری فراهم می‌سازد؛ و این در حالی است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری: «آمریکایی‌ها در سخنان خود بارها از عبارت «ارزش‌های آمریکایی» استفاده می‌کنند که همان ایدئولوژیِ آن‌ها و برگرفته از اعلامیه استقلال آمریکا است و در کشورهای اروپایی نیز تفکرات ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت‌های سیاسی آن‌ها حاکم است».

این بدان معناست که تبلیغات مبتنی بر تقابل ایدئولوژی و دیپلماسی، باهدف هموار کردن راه برای ترویج فرهنگ آمریکایی و اروپایی و درنتیجه، سوق دادن کشورها به‌سوی مقاصد و اغراض استکباری، در دستور کار دولت‌های غربی قرارگرفته و میان افراد خودباخته و ملت‌هایشان فاصله انداخته است. پیداست که در چنین شرایطی، افراد دست‌اندرکار در دستگاه دیپلماسی کشورهای جهان سوم، نه‌تنها نمی‌توانند ملت‌هایشان را درصحنه‌های بین‌المللی نمایندگی کنند، بلکه در صحنه تأمین منافع ملی نیز، به عناصری ناتوان که قادر به رویارویی با هجمه‌های ناشی از رقابت‌ها و خصومت‌ها نیستند.

با توجه به این امر، مقام معظم رهبری در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، فرمودند: «ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت یک ملت محسوب می‌شود و ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان از نگاه اسلامی نظام و کاملاً منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک امکان‌پذیر است»