چند ماه پیش خبر جر و بحث عزت‌الله ضرغامی و حسن روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد. محمد ایمانی، عضو شورای سردبیر روزنامه کیهان در اوایل بهمن ماه سال گذشته خبر از مشاجره لفظی عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه آن شورا خبر داد. ایمانی نوشت: «آقای ضرغامی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به برخی هنجارشکنی ها توسط آقای روحانی اعتراض کرده است. ضرغامی گفته این حرف ها چی بود که شما درباره حجاب و فضای مجازی و فیلترینگ در وزارت ارتباطات گفتید؛ بعضی از این سخنان غیر واقعی و برخی دیگر معارض ارزش های اسلامی و انقلابی است؟

انتقاد ضرغامی، به غرور روحانی بر خورده و از موضع بالا با خشم و عصبانیت گفته؛ من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون! ضرغامی هم پاسخ داده که شما نمی توانید اعضای شورا را بیرون کنید. پس از آن، روحانی که انتظار قاطعیت و صراحت از ضرغامی را نداشته، از جلسه بیرون رفته و به انتقاد ضرغامی که اعتراض برخی دیگر از اعضا هم بوده، پاسخ نداده است.»

این خبر تا دیروز به دست فراموشی سپرده شده بود که خبر دعوت نشدن ضرغامی و حسن رحیم‌پور ازغدی به جلسات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی این ماجرا را دوباره به ذهن مخاطبان متبادر کرد.

برای جلسه دیروز شورای عالی فضای مجازی از ضرغامی دعوت نشده و برای جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از ضرغامی و ازغدی دعوت نشده است.

سکوت شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ضرغامی و ازغدی دعوت نشده‌اند

عضو دفتر رحیم‌پور ازغدی با تکذیب هر گونه توصیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب یا دفتر ایشان به وی جهت خودداری از شرکت در نشست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پیش‌تر نیز شنیده بودیم که آقای رئیس جمهور گفته‌اند «در صورت شرکت آقایان ضرغامی و رحیم‌پور ازغدی، من در جلسات شورا حضور نخواهم یافت».

ضرغامی هم توییت زیر را در این زمینه منتشر کرد:

 

آیا روحانی چنین اختیاری دارد؟
 

آخرین خبری هم که در این زمینه منتشر شد حکایت از لغو جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.

جلسه امروز شورای انقلاب فرهنگی لغو شد / قهر دوباره روحانی

در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:

۱- فقدان اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین‌باره عجیب و سوال‌برانگیز است. قاعدتا وظیفه دعوت از اعضای این دو شورا برای تشکیل جلسات برعهده دبیرخانه این شوراهاست. تاکنون صرفا این اخبار از جانب ضرغامی و دفتر ازغدی منتشر شده و هیچ توضیحی درباره عدم دعوت از این دو عضو از سوی دبیرخانه این دو شورا منتشر نشده است.

۲- حسن روحانی در روز تنفیذ حکم خود در سال ۹۲ گفت: «خداوندا به تو پناه می‌برم از بستن دهان رقیبان و منتقدان». اقدام کنونی رئیس‌جمهور چه نسبتی با آن ادعا دارد؟ سعه صدر و تحمل انتقادات و اعتراضات، لازمه حکمرانی خوب است و از رئیس‌جمهور  انتظار می‌روددر این زمینه  پیشرو باشد. رئیس‌جمهور باید بیش از همه مسولین و سیاستمداران تحمل صدای مخالف و منتقد را داشته باشد.

رئیس‌جمهور نباید از انتقاد و حتی مخالفت افراد مختلف  در مجامع کارشناسی به‌ خصوص اعضای شوراهای عالی آزرده شود و کار به اینجا بکشد که آنها را به جلسات دعوت نکند. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با سعه صدر با انتقادات برخورد کند و تصمیم اخیر خویش تجدیدنظر کند.

البته ناگفته نماند این مسئله فارغ از شخصیت حقیقی ضرغامی و ازغدی و متوجه شخصیت حققوقی ایشان به‌عنوان دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

۳- پرسشی که در پی اتفاقات اخیر مطرح می‌شود این است که آیا اساسا رئیس‌جمهور از نظر قانون حق دارد دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک عضو شورای عالی فضای مجازی را از حضور در جلسات آن دو شورا محروم کند؟ قاعدتا اعضای این دو شورا منصوب رهبری هستند و علی‌القاعده فقط کسی که آنها را منصوب کرده می‌تواند آنها را عزل کند یا از حضور در جلسات منع کند.

هر چند رئیس‌جمهور ریاست جلسات این دو شورا را برعهده دارد  . اما از نظر رای با دیگران برابر و صاحب اختیار ویژه ای در این مجامع نیست  و او نیز تابع مصوبات جمع و اکثریت است و قاعدتا از منظر قانونی حق ندارد کسی را اخراج و یا اعضای شورا را به جلسات دعوت نکند.

۴- در‌آخر باید گفت در وضعیت کنونی کشور چنین مناقشاتی  اعتماد عمومی را از حاکمیت و دولت سلب می‌کند و قطعا به ضرر منافع ملی است.الف