حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال در مراسم «زمینه سازی برای مجلس تراز گام دوم انقلاب» که عصر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد با اشاره به عملکرد دولت در سال‌های گذشته گفت: دولت در حالی روزهای پایانی فعالیت خودش را سپری می‌کند که هم غرب از جناح غرب گرا در ایران نا‌امید شده است و هم جریان غرب گرا امیدی برای حضور در مجلس و دولت آینده نمی بیند.وی ادامه داد: ما تجربه‌ای که از سال 60 به بعد داریم نشان می‌دهد هرگاه جریان غربگرای داخلی ناامید از وضعیت خودش در کشور بود کشور را به چالش های جدی دچار کرده است.

عباسی تصریح کرد: فتنه اخیری که بر اثر سیاست‌های غلط  در بحث سهیمه‌بندی بنزین اتفاق افتاد موجب شد آسیب بسیاری به اموال عمومی و شخصی مردم وارد بیاید و دشمن علیه این کشور جنگ تبلیغاتی راه بیاندازد و هزینه‌های اجتماعی به نظام تحمیل شود پیامد این اتفاقات متوجه افرادی است که کشور را دچار این چالش کردند.

وی افزود: چهارچوب کلی مطالبه ما این است که این آقایان را پاسخگو کنیم که پیامد سیاستشان را ببینند. همان‌هایی که راست و دروغ را در انتخابات به هم آیختند و در نهایت وقتی رای آوردند گفتند شورای نگهبان نگذاشت ما کسی را که می‌خواستیم به انتخابات بیاورم تا عملکرد ضعیف خود را پشت این حاشیه‌سازی‌ها پنهان کنند.

وی ادامه داد: برخی ها از روی عمد می خواهند صحنه عمومی کشور را به هم بریزند و وقتی در کشور آشوب شد بسیج، سپاه و نیروی انتظامی که زیر نظر رهبری هستند به صحنه بیایند و هزینه برخورد ها را به جان بخرند و آنگاه آقایان با خیال راحت خود را کنار بکشند.

عباسی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: کشور نیاز به خیزش جوانان در این دوره دارد و من خواهش می‌کنم نسل اول انقلاب به صحنه انتخابات نیایند و کاندیدا نشوند و از جوانان می‌خواهم هر نسل اولی آمد جلوی او بایستند.

وی تاکید کرد: رهبری تصریح کردند دولت جوان انقلابی اداره امور کشور را بر عهده بگیرد و مجلس هم باید برای ریل گذاری چنین دولتی جوان و پرانرژی باشد.

عباسی دو قطبی سازی های دروغینی که در عرصه سیاست ایجاد می‌شود را محکوم کرد و گفت: منشاء این دو قطبی کردن بر اساس تعالیم لیبرال سرمایه داری است تا هر بار افکار عمومی را در قالب رقابت این دو گروه مدیریت کنند در حالی که ما در کشور نیاز داریم تا خط فکری اصیل انقلاب بر جریان اداره کشور حاکم شود و عمیقا به مبانی فکری اسلام و انقلاب باور داشته باشد.

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال دولت خاتمی را ادامه تفکرات هاشمی رفسنجانی دانست و گفت: توسعه سیاسی که خاتمی دنبال می‌کرد ادامه توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی بود و هر دو جریانی سیاسی از سال 68 تفکرات لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی را در کشور اجرایی کرده‌اند و ضربات زیادی در اثر اجرای سیاست‌های آن ها به کشور و مردم خورده است.