حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی  در گفتگویی با بیان اینکه اخیرا، مکاتبه ای از دانشگاه پیام نور با دبیرخانه کمیسیون علمی وتحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری را وصول کرده ام، که حاکی از تلاشهایی برای حذف دانشگاه فرهنگیان است، گفت: این رویای شوم هرگز تحقق نخواهد یافت. در این نامه عطف به نامه ۵۶۹۴۱/۱۳۹۷۰۹ به تاریخ یازدهم بهمن ۱۳۹۸ ، گزارش اقدامات برای همکاری دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور،  ارائه شده است.


وی افزود: در این گزارش تصریح شده است، پس از اعلام تصمیم مورخ ۱۲ آبان ۹۸ کمیسیون علمی و تحقیقاتی وفناوری و نظر معاون اول،  جلسات متعدی با حضور نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: در این نامه گفته شده است که در  جلسات مذکور، نظر غالب آن بوده، که دانشجویان داوطلب براساس ضوابط اعلامی دانشگاه  فرهنگیان توسط سازمان سنجش و آموزش کشور پذیرفته شده و به دانشگاه پیام نور معرفی شوند.

حاجی بابایی گفت: در این نامه پیشنهاد شده است این دانشجویان حدود ۱۰۰ واحد درسی با شش نیم سال تحصیلی را با رعایت ضوابط آموزشی عالی در دانشگاه پیام نور تحصیل کرده و دروس تخصصی و پایه را فرا می گیرند.سپس سایر دروس تربیتی  و یا سال چهارم تحصیل خود را در دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل داده و از دانشگاه مزبور دانش آموخته خواهند شد و به نوعی دانشگاه پیام نور در قالب خرید خدمت به دانشگاه فرهنگیان خدمت رسانی خواهد کرد.

وی افزود: در این نامه به مزایای این طرح از جمله این که دانشجویان در محل سکونت خود خواهند بود و کمتر در معرض اسیب اجتماعی قرار می گیرد همچینن دانش آموختگان حداقل ۲۹ سال در خدمت دولت خواهند بود و سنوات خدمت بیشتر از دانشجویان فعلی خواهد بود، اشاره شد.


رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس  افزود: دو بند دیگری که از این نامه در دسترس است، اشاره به عدم واگذاری تسهیلاتی رفاهی مانند خوابگاه، رستوران  و پرداخت هزینه های تحصیل توسط شخص دانشجو ، همچنین استخدام دانشجو معلمان از تنها در سال چهارم تحصیل و رها شدن دولت از استخدام دانشجو معلمان از سال اول پذیرش در دانشگاه است.

حاجی بابایی با اظهار تاسف از این که ادامه این نامه در دسترس نیست گفت: به نظر می رسد، در جریان حذف جایگاه فرهنگیان و تنزل نظام تعلیم وتربیت کشور ، این بار حذف تدریجی دانشگاه فرهنگیان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اظهار تعجب و طرح این پرسش که چرا از کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان مجلس به عنوان نمایندگان مردم در این جلسات حضور نداشته است،گفت: این تصمیمات بر خلاف اسناد توسعه ای کشور مانند، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: این که تلاش می شود، آموزش و پرورش را دستگاهی هزینه ای به جامعه معرفی کنند و با نسخه های اینچنینی سعی در تقلیل جایگاه آموزش وپرورش دارند، برخلاف اظهار نظر صریح مقام معظم رهبری است که به صراحت فرمودند آموزش وپرورش دستگاه هزینه ای نیست و در این دستگاه باید از سرمایه گذاری مادی وانسانی دریغ نشود، چرا که هرقدر سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد، نتایج بسیار را در جامعه شاهد خواهیم بود.

حاجی بابایی گفت: سند تحول بنیادین ، برنامه ششم توسعه همه تاکید بر تقویت دانشگاه فرهنگیان دارند ، گواه بارز این ادعا حضور مقام معظم رهبری، در هفته معلم دراین دانشگاه و صراحت ماده۶۳ برنامه ششم ، سد نفوذ ناپذیری است ، که هر کسی را که قصد نامبارکی براداشته باشد پشیمان خواهد کرد و از طرفی این این نگاه نازل درمورد تربیت معلمان، حاکی از بینش غلط در خصوص نظام تعلیم و تربیت و به ویژه معلمان به عنوان اصلی ترین مولفه فرایند تعلیم وتربیت دانش آموزان است.

وی افزود: با تمام قوا در برابر هر تصمیمی که منجر به تنزل جایگاه آموزش وپرورش کشور، فرهنگیان و به ویژه دانشگاه فرهنگیان به عنوان قلب سند تحول بنیادین ایستاده ایم و در این راستا از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده می کنیم.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد، عده ای بشدت علاقمند هستند که، آموزش و پرورش را کاملا خصوصی کنند، این در بکارگیری معلمان خرید خدمت، پیشنهاد ارائه دورس دانشجو معلمان در قالب خرید خدمت و سایر فعالیتهای آموزش وپرورش در این قالب مشهود است، که باید گفت، براساس اصل ۳۰ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توسعه عدالت آموزشی، هیچگاه آموزش وپرورش کشور خصوصی نخواهد شد.