برپایه این اخبار وی بزودی به عنوان مشاور عالی و رییس حوزه ریاست قالیباف فعالیت خود را آغاز کند .

دکتر محسن اسماعیلی مجتهد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و تنها عضو غیر معمم این مجلس از آغاز انقلاب تا کنون ، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سه دوره متوالی از سال ۸۰ تا ۹۸ و جوانترین عضو این شورا در زمان انتصاب، از شاگردان رهبر معظم انقلاب و آیات آقا مجتبی تهرانی و فاضل لنکرانی در دوران تحصیلات حوزوی است.

 وی در مقطعی با حکم علی لاریجانی ریاست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده داشت .