وی در ادامه گفت: «تا آنجا که من می‌دانم امروز صبح، ۱۱ ماه اوت روسیه اولین کشور جهان بود که واکسن ضد ویروس کرونا را به ثبت رساند».

رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که در جهان به مرور زمان واکسن جدید کرونا ساخته شود. 

پوتین از میخائیل موراشکو وزیر بهداشت روسیه خواست جزئیات بیشتری در این مورد ارائه شوند.

وزیر بهداشت روسیه نیز در این جلسه گفت که واکسن کرونا در مرکز گمالایا و بر پلتفرم مشخص ساخته شده و قرار است بر این پایه شش واکسن دیگر ساخته شود. 

در ادامه رئیس جمهور روسیه متذکر شد: «هر چند می‌دانم که واکسن بحد کافی کارا و موثر است و سطح ایمنی مقاوم را ایجاد می‌کند و تمام مراحل آزمایش بالینی را گذرانده است».