آقای روحانی رئیس جمهور اول مهر ماه رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد .

پیش از این مدرس خیابانی سرپرست این وزارتخانه نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد .

 واقعیت آن است که ماه هاست این وزارتخانه کلیدی در چنین شرایط حساسی که کشور با تهدیدات و مشکلات اقتصادی متنوعی مواجه است ، بدون وزیر است.

 بدیهی‌است مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به یک وزیر شرایط حداقلی و حداکثری را مورد توجه قرار می‌دهد اما به نظر می‌رسد امروز برای وزارتخانه‌ای اینچنینی که چند ماهی  بی وزیر مانده، داشتن وزیر بیش از آن که چه کسی عهده دار آن باشد موضوعیت دارد.

 این سخن نه به معنای نفی توجه به سوابق ،توانایی و صلاحیت های وزیر پیشنهادی است و نه به معنای دفاع مطلق از او  .

بلکه مراد آنست که بگوییم اگر مجلس انتظار خاصی از دولت دارد بداند افرادی نظیر رزم‌حسینی از جمله خیرالموجودین دولت تلقی می شوند و شایسته نیست که بیش از این سایه و چتر بلاتکلیفی در این وزارتخانه گسترده بماند.

چرا که دولت به اندازه کافی در معرفی گزینه‌های پیشنهادی خود تعلل و تاخیر داشته است  و امیدواریم مجلس این کوتاهی ها را با انتخاب وزیر جدید جبران کند .