وی با بیان اینکه توزیع واکسن آنفلوآنزا، به دو صورت انجام خواهد شد افزود: واکسن رایگان که جزو تعهدات معاونت بهداشتی دانشگاه بوده به افرادی که به عنوان ارائه دهندگان خدمت به بیماران تنفسی هستند و یا به بیماری‌های زمینه‌ای خاصی مبتلا بوده توزیع و تزریق می‌شود. از دیروز این اقدام در چندین بیمارستان استان آغاز شده و بنا شده نه به کل کادر بهداشت و درمان بلکه به افراد در بخش‌های خاص بیمارستانی، اعم از بخش دولتی (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) و بخش خصوصی تزریق شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: بیماران دیالیزی و سرطانی که تحت انجام شیمی درمانی هستند، هموفیلی و تالاسمی بر اساس لیستی که در اختیار معاونت درمان دانشگاه است با هماهنگی و همکاری معاونت بهداشتی و معاونت درمان در بخش‌های مربوطه و در موعد مراجعه این واکسن را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا با پرداخت هزینه مربوطه در اختیار سایر افراد پر خطر مانند بیماران دیابت قندی و MS قرار خواهد گرفت. اگر چه تزریق واکسن برای این افراد لازم است ولی جزو تعهدات تزریق رایگان واکسن توسط معاونت بهداشتی نیست.

صومی با اشاره به اینکه واکسن آنفلوآنزا به صورت دوره‌ای در داروخانه‌های استان توزیع خواهد شد افزود: تصمیم گیری در خصوص تزریق واکسن آنفلوآنزا فقط به عهده پزشک عمومی حاضر در مرکز جامع سلامت خواهد بود چون پرونده‌های پزشکی اغلب افراد در مراکز جامع سلامت موجود است.

وی ادامه داد: جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت در داروخانه‌ها بر خلاف سال‌های قبل به ترتیب بعد از دریافت پیامک، افراد می‌توانند نسبت به تحویل و تزریق واکسن اقدام کنند.

صومی گفت: برای جلوگیری از به وجود آمدن بازار سیاه و رفع هر گونه شبهه مبنی بر خروج واکسن از سیستم دولتی مقرر شده است بعد از تزریق نسبت به جمع آوری پوکه‌های آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه توزیع واکسن آنفلوآنزا بر اساس کد ملی افراد خواهد بود افزود: این اقدام موجب جلوگیری از هدررفت واکسن و رسیدن واکسن به دست افراد نیازمند خواهد بود.

صومی گفت: امیدواریم با همراهی همه مردم توزیع واکسن را از افراد پر خطر شروع کرده و به افراد کم خطر برسیم و واکسن به حدی در استان تأمین و توزیع شود که تمامی افرادی که می‌خواهند این واکسن را تزریق کنند از این واکسن برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: البته با توجه به مراعات بهداشتی که امسال در بین مردم شایع شده است امیدواریم افراد کمتری در معرض بیماری آنفلوآنزا قرار گیرند.