وی افزود: بزرگترین مشکل بودجه در آموزش وپرورش سیاست غلطی است که به دنبال خصوصی سازی در آموزش وپرورش است.

رئیس کمیسبون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین افتخار برخی از مسئولین این بوده است که بودجه آموزش وپرورش را کاهش داده ایم، اما این حقیقتی است که باید بپذیریم، معلمان گرانقیمت دانش آموزان گرانقیمت تربیت می کنند،در تربیت سرمایه های انسانی نباید دیدگاه هزینه ای غالب باشد.

حاجی بابایی تصریح کرد: در حال حاضر نیروی انسانی بزرگترین چالش آموزش وپرورش است، دلیل این مشکل هم نگاه های دوگانه است، که هم بدنبال موفقیت تعلیم و تربیت است و هم بدنبال خصوصی سازی سیستم آموزش وپرورش است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان در طول سالهای اخیر مورد توجه و پشتیبانی مسئولین قرار نگرفت، ما راهی جز  تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان نداریم.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: منتظر لایحه رتبه بندی معلمان از سوی دولت هستیم، لایحه ای که درآن جایگاه معلم براساس سند تحول بنیادین تعریف شده باشد.

حاجی بابایی خاطر نشان ساخت: براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات باید مدارس حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر را هوشمند کند،.

وی افزود: اتصال اینترنت به مدارس تکلیف نیست، هوشمند سازی مدارس برنامه است، ارتقای کیفی آموزش وپرورش و ایجاد مجتمع های حیات طیبه در شهرها و شمیم ولایت در روستاهاست.