رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: هرکسی می داند و یقینا شما و کابینه تان به عنوان امنیتی ترین و سیاسی ترین کابینه بعد از انقلاب این را می دانید که اگر از موضع سستی و ضعف برخورد کنید میدان امتیازگیری را از دست می دهید و پیشاپیش زمینه امتیازگیری را برای دشمن فراهم می کنید.

وی گفت: شاعر درست گفته است اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است/ اشک کباب باعث طغیان آتش است. آقای رئیس جمهور به حضرت عباس و به کسی که شما قبول دارید هیچ کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم ها نیست اما از موضع عزت و اقتدار ورود کنید تا حق مردم تضییع نشود و از بین نرود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور از موضع عجز از همین اول شروع نکنید که برجام بدبختی و ادامه بدبختی بیشتر برای مردم فراهم کنید بلکه از موضع قدرت و عزت ورود کنید، از اصول ارزش ها و حقوق ملت عقب نشینی نکنید، محکم بایستید.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولتی ها، گفت: چه معنی دارد که اطرافیان شما در تمجید آمریکا در حل این موضوع که می خواهیم تحریم ها را برداریم تمام حملاتشان را به نیروهای منتقد داخلی داشته باشند وقتی شما می خواهید تحریک کنید در واقع می خواهید دعوا کنید که موضع باطل و غلط تان را بپوشانید.

وی توصیه کرد که شما بر روی امتیازگیری از طرف مقابل متمرکز باشید نه اینکه مرتب فریاد ننه من غریبم سردهید.

علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این تذکر، گفت: تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه ملت بزرگ و مقاوم ایران به ناحق است و باید گفت دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان تحریم داشتند بنابراین امیدی به هیچ کدام نیست مگر ملت بزرگ ایران و دولت سخنان حضرت آقا را گوش دهند و مقاوم باشند.