وی تاکید کرد: براساس اصلاحیه تبصره ماده ۳،  وزارت آموزش و پرورش مکلف است، در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در این مصوبه بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده، در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش وپرورش در قانون بودجه ۱۳۹۹ تامین می شود واز تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراست.