یادداشت؛ یدالله راستگو
برنامه آشنای منافقین برای ترور!
برنامه آشنای منافقین برای ترور!
 

ترور شخصیتهای اصلی و موثر در انقلاب که جملگی در خدمت نظام و جزء بازوان اجرایی و فکری حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بودند یکی از مهمترین هدفهای منافقین( به معنای عام) بود.

مسلما حذف فیزیکی می توانست سبب بروز خلاء های بزرگ در ارکان حاکمیت گردد و در آینده خزانه نیروی انسانی انقلاب را از نیروهای ارزشی خالی نماید تا بدین ترتیب جریانهای وابسته به غرب عنان کار را بدست بگیرند، موضوعی که شاید در آن برهه مورد توجه منافقین و مجاهدین نبود اما قطعا در صورت تداوم انقلاب نتیجه آن عیان میشد.

نگاهی به دیروز و نیازهای کنونی انقلاب به شهدایی چون آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، شهید رجایی، آیت الله بهشتی و بسیاری دیگر از افراد موثر انقلاب و نزدیک به حضرت امام(ره) موید همین نکته است.

برنامه ریزی و طراحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با چنین توطئه ای برای جلوگیری از چنین خسارات سنگینی سبب شد که بسیاری از اهداف منافقین به نتیجه نرسد و ذخایر ارزشمندی از نیروهای متعهد به مردم و انقلاب و امام حفظ شوند اما منافقین با ابزارهای جدید و تغییر تاکتیک در سالیان بعد دست به ترور شخصیتی این نیروها زدند و در این بین ماشین جنگی رسانه ای دشمن بر هجم این حملات افزود.

ترور شخصیتی، بسیار موثرتر و کاراتر از حذف فیزیکی بود و خیل عظیمی از این جریانهای التقاطی وابسته به غرب با تابلوی لیبرالیسم و روشنفکری _ بقول مرحوم شریعتی نام اینها را هم‌نمیتوان روشنفکر گذاشت و باید آنها را اسیمیله نامید _ قلم بدست گرفتند و تغییر شکل دادند.

وارونه سازی، سیاه نمایی، قلب واقعیات تاریخ انقلاب، شبهه افکنی در افکار عمومی بر سر موضوعات اساسی و ایجاد هزینه برای نیروهای انقلابی یکی از چند ده محوری هست که اکنون در دستور کار این جریان قراردارد.

امروز نسبت به دیروز هدف ترورها تفاوتی نکرده است و هر شخص و جریانی که پیرو آرمانهای اصیل انقلاب و رهبری باشد و بخواهد مقابل نفوذ و انحراف این جریان بایستد، قطعا مورد هجمه سنگین قرار خواهد گرفت و در این بین گزینه هایی که سالها با این جریان مقابله کرده اند و اکنون آنها از ایشان عقده به دل دارند بهترین هدف می باشند.

دکترمحسن رضایی از ابتدای انقلاب تا کنون بعنوان یکی از مهمترین دشمنان منافقین و مجاهدین محسوب می شده و اینکه نامبرده سرلیست ترور این جریان در اوایل انقلاب نیز بوده گواه این مطلب است.

 

در بحبوحه ترورهای کور،که منافقین، مردمِ کوچه و خیابان را هدف قرار داده بودند، "برادر محسن" و همرزمانش جان بر کف به مقابله نظم یافته با این جریانها پرداختند تا ریشه ستون پنجم دشمن را در داخل از بُن بِبُرند و امنیت ملت را تامین کنند و در این راه ضربه های سنگینی بر گروهکهای ضدانقلاب وارد کردند.

آقا محسنِ امام، این روزها دوباره در خط مقدم مبارزه قرار گرفته و حالا از معیشت مردم، ناکارآمدی جریان لیبرال، جنگ اقتصادی، وحدت نیروهای انقلاب سخن میگوید و بر اساس قانون اساسی و دستور رهبری،نظارت موثر بر حسن اجرای سیاستهای کلی را نیز در قالب هیآت عالی نظارت در مجمع تشخیص برعهده دارد.

نگارنده که از فعالین سابق جنبش دانشجویی محسوب میگردد چند سال قبل در دیدار با رهبر فرزانه انقلاب خدمت ایشان عرض کرد؛ جریان روشنفکری و لیبرال، میخواهند هزینه دفاع از آرمانهای انقلاب و مردم را برای جریانها و افراد بشدت بالا ببرد، موضوعی که معظم له بعدها تحت فرمانی عنوان کردند در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیّه نکنید و صریح باشید.

آقا محسنِ امام، اولین شخصی نیست که مورد ترور این جریان قرار گرفته و مسلما آخرین نفر هم‌نخواهد بود، مهم اینست که جریان ارزشی که بدنبال منافع انقلاب و ملت می باشند امروز به این بلوغ رسیده است که بایستی برای حفظ اسلام،انقلاب و مردم در مقابل ترور منافقینِ آشنا و ناآشنا، بدون تقیه، از ارزشها و مظاهر این ارزشها دفاع کند و بدانیم که برای دفاع از آرمانهای اصیل اسلام بایستی هزینه دهیم و این هزینه ان شالله مورد قبول حضرت حق قرار خواهد گرفت و حزب الله هم الفلحون.

نیروهای انقلاب در صورتی که چنین تکلیف ولایی را نجام ندهند و برای مردم و افکار عمومی روشنگری نکنند، با پروپاگاندا و دروغ پردازی های جریانهای معلوم الحال و ضدانقلاب، ملت به سختی می توانند سِره را از ناسِره تشخیص دهند همانطور که در فتنه ۸۸ سکوت جایز نبود.
نتیجه سکوت و عقب نشینی همان می شود که جریان وابسته به غرب، توانست در تاریخ معاصر، امیرکبیر و شیخ شهید را به مسلخ ببرد و مردم نیز هیچ واکنشی نشان ندادند چرا که درک صحیحی از واقعیت نداشتند.