تاکید استاندار برضرورت نوسازی، تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنعت آّب و برق در استان

به گزارش تابناک تبریز، محمدرضا پورمحمدی همچنین با اشاره به اهمیت منابع آب و برق در کشور و استان، جلب مشارکت مردم در راستای اصلاح الگوی مصرف و نقش محوری زنان در مصرف بهینه انرژی را مورد تأکید قرار داد.

استاندار آذربایجان شرقی در همین زمینه بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند در صنعت روشنایی نیز تأکید کرد.

اهمیت آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی و نقش مهم و موثر رسانه‌ها در این راستا از دیگر تأکیدات پورمحمدی در این دیدار بود.

مدیران صنعت آب و برق استان نیز در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت منابع آب و برق استان ارائه کردند.