یادداشت:دکتر رسول ابراهیمی
  انتخابات و قوی شدن

از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای راه پیشرفت، دستیابی به عزّت و ایستادگی موثر مقابل دشمنی‌ها و توطئه‌ها، ارتقایِ «اقتدار و قدرت ملّی» است و به اعتقاد تحلیگران سیاسی، یکی از مولفه های قدرت ملی حضور پر شور در انتخابا ت هست. و در واقع ، هر دوره از انتخابات خواه ناخواه برای هر نظام سیاسی یک رفراندوم ملي و جدي‌ترين عرصه نمايش مشارکت عمومی محسوب می شود.
بالا بردن مشارکت در انتخابات، یکی از الزامات و اقتضائات شکل گیری نظام مبتنی بر دموکراسی، تحقق جامعه مدنی، توسعه سیاسی، مقبولیت سنجی تصمیم های استراتژیک نظام و از شاخص های مشروعیت سنجی ساختارهای حکومتی است که در اسناد بالادستی و از جمله قانون اساسی، به عمل گرایی و بسترسازی برای تحقق آن تأکید شده است.
مشارکت سیاسی روندی متعامل و دوسویه هست، از یک سو دولت مردان، از فرصت های بالقوه حمایت های مردمی برای پیشبرد تصمیم های راهبردی نظام بهره می برند، و از سوی دیگر، جامعه نیز به صورت غیرمستقیم، در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری مشارکت می کند.
حضور مثال زدني و کم نظير مردم در صحنه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی در چهل سال گذشته، با وجود برخی انتقادها و تنوع دیدگاه ها و تشکیک ها در باره چگونگی نظارت و گزینش توسط بعضی گروهها و جریانات سیاسی، مؤيد اين مساله است که زمينه‌هاي خوبي برای رقابت جدي، سالم، همه جانبه و برابر در عرصه انتخابات، در جمهوری اسلامی وجود دارد.
کمتر از یک هفته تا وقوع انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است . می توان گفت که این دوره از انتخابات، اولین انتخابات گام دوم و در حقیقت آغازدهه پنجم انقلاب هست و در حالی به استقبال آن می رویم که اتفاقات بسیار مهمی در سالها و ماههای اخیر در جغرافیای سیاسی منطقه و داخل کشور روی داده و بر حساسیت این دوره افزوده است.
از سوی دیگر با توجه به افزایش مزاحمت ها و دشمنی های نابخردانه رژیم تروریستی آمریکای جنایتکار که به صورت جدی و مستقیم اقتصاد و معیشت مردم ایران را نشانه گرفته و ناجوانمردانه ترین و سخت ترین تحریم های طول تاریخ بشری را بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است، در کنار سایر مشکلات و معضلاتی که کشورمان با آن مواجه و دست به گریبان هست ، مسئولیت انتخاب کنندگان و گزینش گران(مردم) را بسیار سخت کرده است .
گزینش اصلح بدور از هیجانات و عصبیات قومی و قبیله ای و گرایشات صرفا سیاسی و جناحی، توجه به برنامه ها و تفکرات، داشتن تخصص در حوزه تقنین ونظارت، پای بندی و متعهد ماندن به عهد و پیمان با مردم ، پاکدستی و دوری از رانت و ایجاد حاشیه امن برای خود و خانواده و شاخصه هایی که از سوی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبیین واعلام شده ، برای کسانی که خودشان را در معرض اعتماد مردم قرار داده اند، امری لازم و ضروری است.
در موقعیت فعلی با توجه به افزایش عملیات روانی رسانه ای دشمن با هدف شکاف سازی میان جامعه و حاکمیت، و ضرورت پیش گیری از وقوع بحران مشروعیت، نقش بالای شاخص های مشارکت سیاسی در اقتدار افزایی و پشتوانه آن برای پیشبرد کم هزینه تصمیم های راهبردی نظام، تضمین تحقق "مشارکت حداکثری کنشگرانه و مسئولیت پذیر" در انتخابات دوم اسفند، از مهم ترین مؤلفه ها و بزرگ ترین برگ‌هاي برنده از آن نظام سياسي‌ است که تاکنون سخت ترين و دشوارترين گردنه‌ها را با تمسک به همراهي و دلبستگي ملت خود به سلامت گذرانده است.

یادداشت:دکتر رسول ابراهیمی
مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگی و سیاسی