تحقق وعده مترویی شهین‌باهر
سفر زیرزمینی لاله تا ائل‌گلی با عبور از قلب تبریز

به گزارش تابناک تبریز؛ پروژه متروی تبریز از دو دهه گذشته، لاک پشت‌وار پیش می‌رفت وحتی برخی مواقع متوقف می‌شد.

شهردار تبریز با تزریق 1300 میلیارد تومان مانع توقف این پروژه پرهزینه شهری در شرایط اقتصادی دو سال گذشته شده و گام‌ بلندی برای توسعه مترو برداشته است.
این نماینده شهرداران کشور در #تعاملی کارساز با مسئولین #ملی واستانی، روند توسعه مترو را با جذب اوراق، سرعت بخشید.

حال خط یک تمام می‌شود و قطار، تبریز را از لاله تا ائل‌گلی با عبور از هسته مرکزی شهر در کمتر از چند دقیقه می‌پیماید و مسافرگیری از ایستگاه خط یک، پس از ۱۸ سال انتظار، آغاز شد.

همزمان نیز دستگاه‌های TBM در زیرشهر، تونل‌های خط دو را می‌گشاید؛ وعده دیگر شهین‌باهر بهره‌برداری از فاز اول خط ۲ ، در این دوره از مدیریت شهری است.