پاسخ فرمانده ستاد ملی کرونا به مطالبه مشاور بهداشت و درمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش تابناک تبریز، هفته گذشته ، متاسفانه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اقدامی ناصواب و نسنجیده ، نامه ای خطاب به فراگیران دوره دستیاری و کارورزی پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نگاشته و طی آن از مدیران گروه های بالینی حضور این عزیزان در بخش های درمانی بیماران کرونا را درخواست نموده و با ادبیاتی الزامی و با تهدید به منع از ادامه تحصیل در صورت عدم حضور در بخش ، مربوطه سخن رانده بود.


دکتر حمید منجم ،فعال مدنی و رسانه ای مشاور بهداشت و درمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه ای خطاب به وزیر بهداشت با برشمردن مضرات چنین برنامه ای و البته با یادآوری رویه های بهتری که در سایر دانشگاه های علوم پزشکی ایران نظیر یزد در بکارگیری داوطلبانه فراگیران آموزش پزشکی در بخش های کرونا ، اتخاذ شده است ، اعتراض خود را به رویه نامناسب دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار نموده و از وزیر مطالبه می نماید تا رویه واحدی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه اتخاذ و عملیاتی شود. خوشبختانه شخص وزیر محترم بهداشت ، با برخورد سنجیده و منتطبق بر منطق، مستقیما بدون هیچ بروکراسی اداری در کمترین زمان ممکن طی نامه ای اداری با برشمردن مزایای بکارگیری داوطلبانه کاورزان در بخش کرونا ، عملا مهر باطلی بر نامه های اداری منشتره از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز زده و مانع از جا افتادن رویه غلط تهدید کادر درمانی در دوره های بحرانی جامعه میشود .

بیشک فضای آموزشی و رسانه ای کشور و به خصوص استان آذربایجان شرقی بیش از پیش قدردان تصمیم به موقع و با تدبیر شخص محترم وزیر بهداشت خواهد بود.

 
پاسخ فرمانده ستاد ملی کرونا به مطالبه مشاور بهداشت و درمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
پاسخ فرمانده ستاد ملی کرونا به مطالبه مشاور بهداشت و درمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

سرویس سلامت تابناک تبریز